• Danh mục sản phẩm

  • Nhóm sản phẩm

  • Mã sản phẩm

Đồng hồ Ampe có switch chuyển mạch

  • Thương hiệu

  • Tên sản phẩm

    Đồng hồ Ampe có switch chuyển mạch
  • Mã sản phẩm

    ERI96C

Đồng hồ đo Ampe có switch chuyển mạch

- Size : 48x48, 72x72, 96x96, 144x144 mm

- Đo qua biến dòng : 1A  hoặc 5A

- Cấp chính xác : 1.5

- Scale : 90 độ / 240 độ

Copyright © 2018 TAN THANH PHONG

Design by: AVA.vn